Płatności i moment podatkowy
 • Formy płatności:
  1. przelew bankowy - przedpłata 100% wartości zamówienia w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych zamówień,
  2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy,
  3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze),
  4. gotówka (płatność przy odbiorze osobistym).
 • Moment podatkowy:
  1. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje jako zasadę, że momentem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług jest moment wydania (dostarczenia towaru), który nastepuje w dacie:
   1. bezpośredniemu wydania towarów na rzecz nabywcy z magazynu firmy KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski
   2. wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy Sprzedajacym a firmą kurierską